meditura opleidingen

Toelatingsnormen

Artsen & Tandartsen

Toelatingsnormen 

Meditura Opleidingen hanteert de normen van de Stichting Nederlandse Federatie Chinese Geneeswijzen (de NFCG). Hieronder vallen de artsen en tandartsen. De student dient voldoende kennis van het vak Engels te hebben, omdat het lesmateriaal grotendeels in het Engels is. De voertaal van de opleiding is Nederlands.

Vooropleiding niet toereikend

Kandidaten van wie de vooropleiding niet aan bovenstaande eisen voldoet, kunnen een schriftelijk verzoek indienen bij Meditura. In overleg met de hoofddocent wordt bepaald hoe het tekort kan worden aangevuld, of onder welke voorwaarden toelating mogelijk is.

Tot de opleiding worden toegelaten:

  • Artsen en medisch specialisten
  • Tandartsen
  • Studenten geneeskunde

Inschrijfmogelijkheden

Men kan zich bij Meditura op twee manieren inschrijven voor de basisopleiding medische acupunctuur: als deeltijdstudent of als auditor.

Deeltijdstudent

De studie kan uiteraard in deeltijd gevolgd worden. Deze inschrijving staat centraal in het onderwijsaanbod van Meditura. Voorafgaand aan het onderwijsjaar, dat loopt van 1 september tot en met 31 augustus, kan men zich inschrijven als deeltijdstudent voor de duur van een jaar.

Auditor

Het is ook mogelijk om de opleiding als auditor te volgen: uit (al dan niet professionele) interesse voor de Chinese filosofie, of bv. in het kader van een nascholingsplicht. Een auditor kan niet deelnemen aan stages en praktijklessen. Het volgen van de lessen als auditor is derhalve een zuiver theoretische aangelegenheid. Het behalen van een diploma is als auditor niet mogelijk. Wel ontvangt de auditor een certificaat als bewijs van deelname. Indien een auditor in een later stadium alsnog een diploma wil halen, kan hij de stages en praktijklessen volgen en examens doen. Bij het met succes doorlopen van deze onderdelen kan het certificaat worden ingeruild voor het diploma.

Instroming

Bij kandidaten die van een andere medische acupunctuuropleiding komen en in een hoger jaar van de opleidingen toegelaten willen worden, zal het verworven kennisniveau eerst worden vastgesteld teneinde te bepalen op welk niveau kan worden ingestroomd.

Scroll naar boven