Zijpendaalseweg 91, 6814 CG Arnhem
opleidingen@meditura.nl
Shopping Cart 0 items - $0.00 0

TCM opleidingen

FEI ZHEN ZOU QI acupunctuur                      € 198.-

Fei Zhen Zou Qi (flying through the air.) acupunctuur is uit het boek《Golden Needle》 van beroemde acupuncturist Feng Xu in Ming dynastie.

Docent : prof. Fuchun Wang ( uit Changchun University of Chinese Medicine )

 

Qing Long Bai Wei  (Kwispelende cyaan draak)

 

Green dragon wagging tail

It is listed as the first method in the"flying through the air.

In the "Acupuncture and Moxibustion Question" of Wang Ji, this method is expressed as: "When the needle is taken, the needle is lifted to the heavenly part, and the needle is shaken and pressed.
If the rudder is pushed slowly, each hole will be shaken five times, such as a dragon. The shape of the tail is the same. If you use the button, you can also use the guard. "Propose that you can shake the five points at each hole."

 

Bai Hu Yao Tou ( Witte Tijger schudt het hoofd)

 

White tiger shaking the head

The second method in the method of flying through the air is the "Golden Needle" records :"White Tiger shakes the head, like a rattle, retreating into a circle and then swaying and shaking

If the rattle is shaken and vibrates, that is, the needle is inserted from the heaven to the ground, and the circle is first advanced According to the edge of the cylinder, it is gradually spiraled to the right to form a thread, which spirals and enters the ground Retreat, that is, when the needle is withdrawn,......

 

Cang Gui Tan Xue ( Schildpad zoekt de got)                     

 

Thurtle probing the cave

The third method in the Feijing Zouqi method
Xu Feng's "Golden Needle" records Turtle probing
the cave such as the image of the earth, one retreats and three sides.

In " the acupoints of turtles: "If you enter the earth, you will retreat three times
and drill the four sides. Clouds: When you get angry, the needles will resemble turtles into the soil. Slowly enter, explore the top, bottom, left and right. Up and down, out also inside; left and right, .......

 

Chi Feng Ying Yuan ( Rode feniks luidt bron in )

 

Red Phoenix heralds source

The fourth method of "Feijing Zouqi" is a compound acupuncture and diarrhea method combined with the method of Xu diarrhea and flying Because of the shape of the Chifeng in the operation, it is called "Chifeng Yingyuan"

The description of《Golden Needle》is as follows :"The instrument of spreading wings, putting needle into the ground, lifting the needle to the sky, waiting for the needle to shake, returning to its Yuan, up and down, around, and flying around
The disease is on, sucking and retreating the disease is under and come in".

€ 990.-  per opleiding  

(Excl. administratie kosten en boeken)

Bij voldoende cursisten kunnen we op elke moment gestart worden.

De opleiding van TCM filosofie is het belangrijkste theorie om het Chinese geneeskunde beginnen te leren.

Op eerste studie jaar leren we u dat het kern bedacht punten van het oude Chinese cultuur.

Na het leren van TCM filosofie, dan kunt u de oudste manier van denken kunnen beheersen en verder met Chinese geneeskunde te studeren.

b.v: Medische acupunctuur, TCM kruiden geneeskunde, TCM Tuina & Moxa therapie en de opleiding van TCM voeding natuurkunde enz.

€ 1230.- per opleiding       

(Excl. administratie kosten en boeken)

Diagnostiek in de Chinese geneeskunde omvat essentiële theorieën en fundamentele kennis en vaardigheden bij het bestuderen van medische aandoeningen, identificatie van ziektecategorie en differentiërende syndromen. De inhoud van het opleiding TCM diagnostiek is diagnostische methoden, ziektediagnose, behandeling op syndroom differentiatie.

TCM gebruikt 4 diagnostieken van inspectie (wang),  luisteren en ruiken onderzoek(wen), vragen informeren(wen), neem de pols (qie) en acht principes,   interne organen (zang fu) syndroom differentiatie enz.

  € 2990.- per opleiding    

Bij voldoende cursisten kunnen we op elke moment gestart worden.

De medische opleiding acupunctuur van Meditura gaat uit van het oude Chinese denksysteem van de Yin en Yang, vijf elementen, stammen en takken (tian gan en di zhi 天干地支) , wu yun liu qi (五运六气) enz. Deze filosofie is beschreven in oude Chinese teksten zoals de Nei Jing, de Nan Jing en de Jai Yi Jing. De oude chinezen observeerden de cycli, transformaties en interacties van Qi: in de natuur, in de mens en tussen de mens en zijn omgeving. Zij zagen het effect van deze cycli op het leven op aarde en het effect op de individuele gezondheid. Deze observaties zijn beschreven in concepten als Yin-Yang, de vijf elementen, de 6 divisies, de orgaanklok, de 10 hemelse stammen en de 12 aardse takken. Dit geheel geeft een 3-dimensionaal inzicht in de combinaties van qi.

De oude chinezen pasten deze principes toe in hun diagnostiek en behandeltoepassingen. Deze oudste methode acupunctuur is gebaseerd op de Nei Jing, het oudst bekende geschrift over acupunctuur en dat meer dan 2500 jaar oud is.

TCM-Acupuncturist

Dit is een opleiding voor de HBO medische afgestudeerd studenten of gelijk medische ervaring kunnen toegelaten worden. De opleiding wordt verzorgd door Shanghai University of Traditional Chinese Medicine (TCM) uit China in samenwerking met de Meditura in Nederland. Tijdens deze opleiding wordt u opgeleid tot TCM arts-acupuncturist. Met het behaalde diploma kunt u een zelfstandige praktijk voor medische acupunctuur beginnen, naast uw praktijk in de reguliere geneeskunde. Met TCM-acupunctuur bent u in staat extra behandel opties te bieden aan patiënten met aandoeningen die weinig of geen baat hebben bij de reguliere behandeling. Ook voor chronische aandoeningen die langdurige medicamenteuze behandeling vereisen, kan TCM-acupunctuur een complementaire therapie zijn, waardoor het gebruik van medicamenten verminderd kan worden. In de literatuur is er voldoende bewijs over het nut van TCM-acupunctuur bij diverse aandoeningen. Ook is TCM-acupunctuur door de WHO als zinvolle medische behandeling erkend.

Opzet

De opleiding tot medische acupuncturist is een 3-jarige beroepsopleiding. Elk cursusjaar bestaat uit 15 theoriedagen, 5 praktijkdagen en 5 tot 10 stagedagen. De contacturen zijn ingeroosterd als een weekend (vrijdag + zaterdag) per maand.

De opleiding staat zowel open voor (para)medici (van minimaal hbo-niveau), als voor niet-medisch geschoolden. Een hbo-denkniveau inclusief voldoende kennis van het vak Engels is vereist, omdat het lesmateriaal grotendeels in het Engels is. De voertaal van de opleiding is het Engelse en Chinese. Het is tevens mogelijk om de opleiding als auditor te volgen, bv in het kader van een nascholingsplicht.

Hoofddocent van deze opleiding is professor Xin Guan

Vraag meer informatie voor opleiding TCM 2020/2021 aan via email: opleidingen@meditura.nl en we sturen je zo snel mogelijk een exemplaar op. Bij deze brochure hoort een supplement met daarin actuele informatie zoals lesdata en collegegelden:

Klik hier voor het eerstejaars supplement.
Klik hier voor het tweedejaars supplement.
Klik hier voor het derdejaars supplement.

Meer informatie over het lesboek vindt u hier:

DOCENTINFORMATIE: Prof. dr. Xin Guan
Professor Wang al meer dan 30 jaar binnen de medische wereld, waarvan de laatste 25 jaar als  Chief acupuncturist en Vice Director of preventive medicine department in  Czech Republic  Dr. Guan is PhD of Acupuncture van Shanghai Shuguang hospital. Daarnaast is Professor Guan als TCM docent gespecialiseerd in Tuina therapie en Qi gong.

Deze opleiding:

Aantal dagen 15 theoriedagen, 5 praktijkdagen en 5 tot 10 stagedagen
Inclusief lesmateriaal NEE
Inclusief lunch NEE
Prijs  €1990,- per jaar (BTW-vrij) excl. inschrijfgeld, examengeld, stagegelden en hand-outs
Voertaal Engels en Chinese
Min. aantal deelnemers
Max. aantal deelnemers
12 personen
20 personen

LESTIJDEN:10.00-17.00 uur

€ 2995.- per opleiding    

Bij voldoende cursisten kunnen we op elke moment gestart worden.

TCM heeft duizenden jaren ervaring met natuur producten gebruiken als medicijnen om ons gezonde te blijven leven.

Op het boek《 Bei Ji Qian Jing Yao Fang》( CE 652)van de beroemd Traditioneel Chinees Geneeskundige Sun Simiao(581-682) geschreefde: alleen met acupunctuur en niet met moxatherapie of alleen met moxatherapie en niet met acupunctuur zijn geen goede artsen. Als met acupunctuur en moxatherapie , geen kruiden gebruiken of alleen kruiden gebruiken niet met acupunctuur en moxatherapie zijn ook geen goede artsen. (“若针而不灸,灸而不针,皆非良医也;针灸不药,药不针灸,尤非良医也。”)

Gebruik met kruiden als geneesmiddelen in China heeft duizenden jaren. het eerste boek van chinees kruiden is 《shen nong ben cao jing》(神农本草经 /Divine Farmer's classic of materia medica) , die schreef tussen 200 - 250 n.Chr. Er staat 365 soorten kruiden beschrijvingen,

Het boek《 shang han lun 》(伤寒论/Treatise on febrile caused by cold) en het 《jin kui yao lue》(金匮要略/Essential Prescriptions from the Golden cabinet) totaal gebuiken 206 soorten kruiden voor 296 recepten (formules). De boeken zijn op 200 n.Chr. geschreven.

Docent: professor Wang Zhonbin

Dit opleiding zijn door ons beste “Jing Fang”(Klassiek formule) docent,hij is afgestudeerd van TCM Jiangxi universiteit en  heeft meer dan dertig jaren praktijk ervaring de professor Wang Zhonbin.

En “topdocenten” uit Shuguang ziekenhuis en TCM universiteit van Shanghai.

Deze opleiding:
Aantal dagen 25 theoriedagen, 5 praktijkdagen en stagedagen
Inclusief lesmateriaal NEE
Inclusief lunch NEE
Prijs  €2995,00 per jaar (BTW-vrij) excl. inschrijfgeld, examengeld, stagegelden en hand-outs
Voertaal Engels en Chinese
Min. aantal deelnemers
Max. aantal deelnemers
12 personen
20 personen

CURSUSDATA EERSTE JAAR:  

CURSUSDATA TWEEDE JAAR:

CURSUSDATA DERDE JAAR:

LESTIJDEN:10.00-17.00 uur

€2128.-

Praktische Chinees Tuina ( Tui=duw en Na=grijp) therapie valt samen met Acupunctuur, Moxibustie, Cupping, Chinees kruiden Qigong enz. uit de oudste Traditionele Chinese geneeskundig(TCM) van preventie en gezondheid methode in China.

 

Er zijn verschillende behandeling technische van Tuina therapie. b.v:

Qi Gong is een oudste Chinese karakters voor Yin en Yang om je lichaam te trainen met ontspannen, verkwikt je lichaam en geest. hier onder andere de bekendste zijn Tai Ji Quan (of Tai Chi Chuan), Dao Yin, Ba Duan Jin en Yi Jin Jing enz.

Qi Gong ontstaat als een vechtkunst, maar doordat  het doordrongen van Chinese filosofieën  worden de manieren om de wereld te leren begrijpen en te snappen hoe wij daar deel van uit maken. en hoe kijken we naar de patronen van de natuur en hoe die verband houden met het hele universum.

Vestigingsadres
Zijpendaalseweg 43
6814 CC Arnhem
Opleiding locatie
Zijpendaalseweg 91
6814 CG Arnhem

Postadres
Postbus 828
6800 AV Arnhem
088 - 6688950
opleidingen@meditura.nl