Partners

WFAS is the World-Federation of Acupuncture-Moxibustion Societies, formed in 1987.
WFAS is the Non-Government Organization (NGO) in official relations with the World Health Organization (WHO) in relation to acupuncture.
WFAS is made up of national acupuncture bodies. The WFAS Executive is elected every four years at the General Assemblies.

De Stichting Registratie Beroepsbeoefenaren Aanvullende Gezondheidszorg, is een registratie-instituut voor vakbekwame en goed opgeleide artsen en therapeuten in de complementaire of alternatieve zorgsector. Als je als consument een behandelaar raadpleegt die in het SRBAG-register is opgenomen, dan kun je er op rekenen dat deze betrouwbaar is, goed is opgeleid en veilig behandelt.

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. In het Register Docenten staan zelfstandig werkende docenten ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Docenten.

Omdat Meditura Opleidingen belang hecht aan het waarborgen van de kwaliteit van de gehele TCM-dienstverlening, neemt Meditura Opleidingen sinds 2009 deel aan de overleggen van de NEN-normcommissie 330249. Deze normcommissie verzorgt de Nederlandse deelname aan de internationale normcommissie ISO/TC 249 ”Traditional Chinese Medicine” en ondersteunt daarmee ontwikkeling van internationale normen op het gebied van TCM.