gerenomeerde

organisaties

kwaliteit & veiligheid

In Nederland is de Chinese geneeswijze niet door de overheid gereguleerd. De regulering en het toezicht op kwaliteit zijn in handen van de Nederlandse Federatie Chinese Geneeswijzen (afgekort: NFCG). De NFCG is een kwaliteitsregister voor de therapeuten binnen een aantal discipline (o.a. Acupunctuur, Tuinatherapie, Chinese herbologie) binnen de Chinese geneeswijzen in Nederland. Het heeft een onafhankelijke positie. Het NFCG kent o.a. een Registratiecommissie, Accreditatiecommissie, Klachtenfunctionaris, College van Toezicht en College van Beroep en Tuchtrecht. Op internationale niveau wordt o.a. gewerkt aan consensus en normering m.b.t. de Chinese geneeswijzen ISO/TC 249. Een tastbaar resultaat is de NEN ISO/TC 249 normen voor de Traditionele Chinese geneeswijzen. In steeds meer landen is de Chinese geneeswijzen beroepsuitoefening door de overheid erkend en gereguleerd.
Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. In het Register Docenten staan zelfstandig werkende docenten ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Docenten.
CPION staat voor Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland. CPION is een onafhankelijke organisatie, die post-initiële en permanente educatie-opleidingen toetst, diplomeert of certificeert en registreert. CPION doet dit in opdracht van vijf stichtingen, die zijn belast met het toezicht op de kwaliteit van deze opleidingen. In het verlengde van dit mandaat beheert CPION de diverse registers waarin deze opleidingen na een positief afgesloten toetsing worden opgenomen. Deze opleidingen mogen zich dan ‘Registeropleiding’ noemen. Daarnaast bewaakt CPION de kwaliteit en actualiteit van de registers door middel van een jaarlijkse evaluatie. Door de grote ervaring die CPION heeft met de inhoudelijke toetsing van opleidingen, verzorgt CPION tevens de audits voor instellingen en docenten die opname nastreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).
WFAS is the World-Federation of Acupuncture-Moxibustion Societies, formed in 1987. WFAS is the Non-Government Organization (NGO) in official relations with the World Health Organization (WHO) in relation to acupuncture. WFAS is made up of national acupuncture bodies. The WFAS Executive is elected every four years at the General Assemblies.
Scroll naar boven