Medische acupunctuur
€3000 per jaar

Started on 1 March 2020

De medische opleiding acupunctuur van Meditura gaat uit van het oude Chinese denksysteem van de Yin en Yang, vijf elementen, stammen en takken (tian gan en di zhi 天干地支) , wu yun liu qi (五运六气) enz. Deze filosofie is beschreven in oude Chinese teksten zoals de Nei Jing, de Nan Jing en de Jai Yi Jing. De oude chinezen observeerden de cycli, transformaties en interacties van Qi: in de natuur, in de mens en tussen de mens en zijn omgeving. Zij zagen het effect van deze cycli op het leven op aarde en het effect op de individuele gezondheid. Deze observaties zijn beschreven in concepten als Yin-Yang, de vijf elementen, de 6 divisies, de orgaanklok, de 10 hemelse stammen en de 12 aardse takken. Dit geheel geeft een 3-dimensionaal inzicht in de combinaties van qi.

De oude chinezen pasten deze principes toe in hun diagnostiek en behandeltoepassingen. Deze oudste methode acupunctuur is gebaseerd op de Nei Jing, het oudst bekende geschrift over acupunctuur en dat meer dan 2500 jaar oud is.

TCM-Acupuncturist

Dit is een opleiding voor de HBO medische afgestudeerd studenten of gelijk medische ervaring kunnen toegelaten worden. De opleiding wordt verzorgd door Shanghai University of Traditional Chinese Medicine (TCM) uit China in samenwerking met de Meditura in Nederland. Tijdens deze opleiding wordt u opgeleid tot TCM arts-acupuncturist. Met het behaalde diploma kunt u een zelfstandige praktijk voor medische acupunctuur beginnen, naast uw praktijk in de reguliere geneeskunde. Met TCM-acupunctuur bent u in staat extra behandel opties te bieden aan patiënten met aandoeningen die weinig of geen baat hebben bij de reguliere behandeling. Ook voor chronische aandoeningen die langdurige medicamenteuze behandeling vereisen, kan TCM-acupunctuur een complementaire therapie zijn, waardoor het gebruik van medicamenten verminderd kan worden. In de literatuur is er voldoende bewijs over het nut van TCM-acupunctuur bij diverse aandoeningen. Ook is TCM-acupunctuur door de WHO als zinvolle medische behandeling erkend.

Opzet

De opleiding tot medische acupuncturist is een 3-jarige beroepsopleiding. Elk cursusjaar bestaat uit 15 theoriedagen, 5 praktijkdagen en 5 tot 10 stagedagen. De contacturen zijn ingeroosterd als een weekend (vrijdag + zaterdag) per maand.

De opleiding staat zowel open voor (para)medici (van minimaal hbo-niveau), als voor niet-medisch geschoolden. Een hbo-denkniveau inclusief voldoende kennis van het vak Engels is vereist, omdat het lesmateriaal grotendeels in het Engels is. De voertaal van de opleiding is het Engelse en Chinese. Het is tevens mogelijk om de opleiding als auditor te volgen, bv in het kader van een nascholingsplicht.

Hoofddocent van deze opleiding is professor Xin Guan .

Vraag de nieuwe onderwijsbrochure voor 2020/2021 aan via opleidingen@meditura.nl en we sturen je zo snel mogelijk een exemplaar op. Bij deze brochure hoort een supplement met daarin actuele informatie zoals lesdata en collegegelden:

Klik hier voor het eerstejaars supplement.
Klik hier voor het tweedejaars supplement.
Klik hier voor het derdejaars supplement.

Meer informatie over het lesboek vindt u hier: ContentStemsBranchesBook

DOCENTINFORMATIE: Prof. dr. Xin Guan
Professor Guan al meer dan 30 jaar binnen de medische wereld, waarvan de laatste 25 jaar als acupuncturist in TCM ziekenhuis in Tsjechië. Daarnaast is Professor Guan als TCM docent gespecialiseerd in Qi Gong, Tuina en acupunctuur.

Deze opleiding:

Aantal dagen 15 theoriedagen, 5 praktijkdagen en 5 tot 10 stagedagen
Inclusief lesmateriaal NEE
Inclusief lunch NEE
Prijs  €3000,00 per jaar (BTW-vrij) excl. inschrijfgeld, examengeld, stagegelden en hand-outs
Voertaal Engels en Chinese
Min. aantal deelnemers
Max. aantal deelnemers
12 personen
20 personen

CURSUSDATA EERSTE JAAR:  

CURSUSDATA TWEEDE JAAR:

CURSUSDATA DERDE JAAR:

LESTIJDEN:10.00-17.00 uur