Meditura

TCM opleidingen

Introductie

Opleiding medische acupunctuur voor artsen en tandartsen

Meditura Opleidingen is in Nederland het eerste opleidingsinstituut in samenwerking met een arts-acupunctuuropleidingsinstituut. Wij bieden een post-academische opleiding acupunctuur voor artsen en tandartsen (arts- en tandarts studenten kunnen ook toegelaten worden). De opleiding wordt vooral verzorgd door TCM arts-docenten. Tijdens deze opleiding wordt u opgeleid tot een arts-acupuncturist. Met het behaalde diploma kunt u een zelfstandige praktijk voor acupunctuur beginnen, naast uw huidige werk. Met medische acupunctuur heeft u extra behandel-opties voor aandoeningen die weinig of geen baat hebben bij reguliere behandeling. Vooral voor chronische aandoeningen waarbij langdurige medicamenteuze behandeling vereist is, kan medische acupunctuur een aanvullende behandeling zijn, waardoor medicatie veelal verminderd kan worden. In de literatuur is er nu reeds voldoende bewijs over de kosteneffectiviteit van TCM-acupunctuur bij diverse aandoeningen. Ook is medische acupunctuur door de WHO als zinvolle medische behandeling erkend en in 2019 zelfs toegevoegd in de ICD nr. 11. Hierdoor kan de TCM diagnose worden betrokken voor inclusie-criteria in RCT’s.

Inhoud van de opleiding

De opleiding tot arts-acupuncturist wordt in 4 modules aangeboden. Deze bestaat uit theoretische en praktische onderdelen. De theoretische lessen zullen voornamelijk online plaatsvinden.
In de eerste 2 modules worden de basis theorie, de pathofysiologie en de diagnostiek behandeld. De principes van TCM en acupunctuur zijn geheel eigen aan de behandelmethode en verschillen in bepaalde opzichten van die van de reguliere geneeskunde. Het systeem maakt gebruik van metaforen en concepten, die in de praktijk verbanden weten te leggen tussen uiteenlopende symptomen in relatie tot de eigenschappen van de patiënt en zijn/haar omgeving (personalized medicine).

In de overige modules worden de meest gebruikte acupunctuur punten bestudeerd: de ligging en eigenschappen van de punten, hun werking en de indicaties, alsmede de steektechniek. Er is gelegenheid om het prikken van bepaalde acupunctuur punten met elkaar te oefenen. De behandelstrategieën van diverse klachten evenals microsysteem acupunctuur zoals ooracupunctuur en pols/enkel acupunctuur komen aan bod. Ook krijgt u een instructie over de regelgeving van de inrichting van uw eigen praktijk.

Studielast

De studielast is 60 ECTS (European Credit Transfer System). Dit is gelijk aan 1680 studiebelasting uren (SBU). In de SBU zijn inbegrepen contactonderwijs (zoals colleges, werkgroepen, practica, stages etc.) en zelfstudie. Het contactonderwijs omvat in totaal 194 lesuren en voldoet daarmee ruimschoots aan de eisen van de WHO. De lessen worden voornamelijk online en dit wordt gepland door de weeks avonduren en in de weekenden. De zelfstudie is begroot op 1440 SBU, maar dit kan per student variabel zijn afhankelijk van het leervermogen van de individuele student. Het is niet noodzakelijk dat elke student precies 1440 SBU haalt voor deze zelfstudie.

Stage

Tijdens de opleiding is een stage van 40 uren verplicht. Deze stages vinden plaats bij erkende arts-acupuncturisten.

Scriptie

Elke student schrijft een scriptie met een presentatie aan het einde van module nr. 4.

Examen en diploma

Elke module wordt afgesloten met een examen en ontvangst van een certificaat.

Het diploma wordt uitgereikt als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Minimaal 80% aanwezigheid bij de lessen.
  • Geslaagd voor alle examens
  • De scriptie is afgerond en goedgekeurd.
  • De praktijkstage is voltooid
Studiemateriaal

Het lesmateriaal bestaat uit studieboeken grotendeels in het Engels en handouts van de docenten. De kosten van de handouts zijn inbegrepen in de opleidingsprijs, de boeken niet.

 

Meditura hanteert de opleidingsnormen van de Stichting WAVAN Education and Research Foundation (SWERF) en de medische acupunctuur normen van de International Council of Medical Acupuncture and Related Techniques (ICMART)

 

Scroll naar boven