Acupunctuur helpt Covidwerknemers

Met veel belangstelling hebben we het artikel “Bedrijfsarts worstelt met begeleiding covidwerknemer” van Ilse Kleijne in Medisch Contact van 10 mei 2021 gelezen. Daarin heeft u aangegeven dat gebrek aan kennis over de effectieve behandeling van post-COVID-19 klachten het belangrijkste knelpunt is. Vele vooral relatief jonge patiënten hebben na een doorgemaakte COVID-19 infectie langdurige klachten van vermoeidheid, kortademigheid, pijn op de borst, spierpijn, hoofdpijn, hartkloppingen en concentratieproblemen. Binnen de reguliere zorg bestaat er inderdaad geen effectieve behandeling voor deze post-COVID-19 klachten. De aangeboden zorg is vaak gefragmenteerd en vele patiënten voelen zich niet gehoord door de zorgverleners en krijgen geen begrip bij de werkgevers en de bedrijfsartsen. De wachtlijst bij de corona nazorgpoli bedraagt 2 maanden en dit zal waarschijnlijk alleen maar langer worden.

Als bestuur van de Wetenschappelijke Artsen Vereniging voor Acupunctuur Nederland (WAVAN) willen wij u erop wijzen dat medische acupunctuur kan bijdragen in het herstel van deze post-COVID-19 klachten. In de bijlage vindt u het artikel dat wij eerder opgestuurd hebben naar de Long Alliantie Nederland en gepubliceerd is in het laatste nummer van het Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde. Wij menen dat medische acupunctuur deze post-COVID-19 klachten kan verhelpen, in analogie met soortgelijke klachten bij andere ziekten, waar bewezen is dat medische acupunctuur zijn waarde heeft. Bovendien is medische acupunctuur een veilige behandeling zonder relevante bijwerkingen, mits verricht door goed geschoolde en ervaren arts-acupuncturisten. Vele arts-acupuncturisten van onze vereniging hebben inmiddels patiënten met post-COVID-19 klachten met succes behandeld.

Wij pleiten voor een multidisciplinaire aanpak, waarin plaats is voor medische acupunctuur als aanvullende behandeling. Wellicht kunt u als bedrijfsarts deze patiënten met post-COVID-19 klachten erop wijzen om hulp te zoeken bij een arts-acupuncturist. De praktijken van onze leden (waarvan sommige ook bedrijfsarts zijn) kunt u vinden op onze website: www.wavan.nl. Doorgaans hebben onze leden geen lange wachtlijsten en de behandeling wordt gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Indien nodig kunnen deze patiënten ook contact nemen met ons via email: info@wavan.nl.

Zowel de patiënten als de werkgevers hebben er alle belang bij dat deze patiënten zo snel mogelijk herstellen en hun werkzaamheden kunnen hervatten. Gezien de ernst en de omvang van de huidige problemen lijkt het ons van belang om alle mogelijke en relatief veilige behandelingen te benutten om deze patiënten zo snel mogelijk te helpen.

Bron: Inzending van het bestuur van de Wetenschappelijke Artsen Vereniging voor Acupunctuur Nederland (WAVAN)

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven